سیتریک خشک و آبدار

نام های دیگر: جوهرلیمو، اسید لیمو، سیتریک اسید، hydroxypropane،  citric acid.

انواع اسید سیتریک

  1. اسید سیتریک خشک (اسید سیتریک آنهیدروز)
  2. اسید سیتریک آبدار (اسید سیتریک مونوهیدرات)

خلوص :

اسید سیتریک 98 درصد.

تعریف اسید سیتریک

اسید سیتریک که به جوهر لیمو معروف است از جمله اسیدهای آلی که به وفور در لیموترش و پرتقال وجود دارد. فرمول شیمیایی اسید سیتریک C6H8O7 می باشد. اسید سیتریک یک هیدروکسی اسید است. هیدروکسی اسید گروهی از اسیدهای کربوکسیلیک هستند که یک گروه عاملی هیدروکسیل به آنها افزوده شده است.

خواص اسید سیتریک خشک و آبدار

اسید سیتریک اسیدی بی‌رنگ، کریستالیزه شده و آلی متعلق به خانواده کربوکسیلیک اسیدها است. در دمای اتاق ( ۲۵ درجه سانتی‌گراد) سیتریک اسید پودری سفید رنگ متبلور است و می‌تواند به فرم آنهیدرات (بدون آب) و یا مونو هیدرات (تک آبه) وجود داشته باشد. فرم آنهیدرات از تبلور توسط آب گرم تهیه شده و مونو هیدرات هنگامی که اسید سیتریک در آب سرد تهیه می‌شود، متبلور خواهد شد. فرم مونو هیدرات این اسید در دمای ۷۸ درجه سانتی‌گراد تبدیل به فرم آنهیدرات خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *